• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Antwoorden zelftest Excel 2010 Expert

1. Kun je in Excel je werkblad beveiligen, zodat andere mensen geen wijzigingen kunnen aanmaken?
a. Ja, dat kan door de knop “Werkmap beveiligen” te gebruiken in het menu “Controleren”.
b. Ja, dat kan door de knop “Blad beveiligen” te gebruiken in het menu “Controleren”.
c. Ja, dat kan door de knop “Beveiligen” te gebruiken in het “Gegevens” menu.
d. Nee, dat is in Excel niet mogelijk.

2. In Excel zijn ook functies beschikbaar die niet op het lint staan, zoals de functie “Formulieren”. Hoe voeg je deze toe aan het lint?
a. Door een nieuw lint aan te maken in het menu “Opties” en vervolgens het menu “Lint aanpassen” te gebruiken.
b. Door een nieuw lint aan te maken in het menu “Nieuw” en vervolgens het menu “Lint aanpassen” te gebruiken.
c. Deze functies zijn te vinden in de werkbalk “Snelle toegang”.
d. Deze functies kunnen niet worden toegevoegd aan een lint.

3. Als je in Excel een cel een herkenbare naam wilt meegeven, zodat je deze later makkelijk kunt gebruiken in een formule, doe je het volgende:
a. Selecteer de cel en geef deze een naam door deze te typen in de “Formulebalk” en vervolgens op het vinkje te klikken.
b. Selecteer de cel en geef deze een naam door het menu “Celeigenschappen” te gebruiken.
c. Selecteer de cel en vervang de celcode voor een naam door deze te typen in de “Naambalk”.
d. Klik met de rechtermuisknop op de cel en geef deze een naam door de functie “Opmerking invoegen” te gebruiken.

4. Als je een eigen vergelijking wilt invoegen in een cel in Excel, in welke volgorde zou je dan de volgende stappen moeten ondernemen?
1. Klik op de knop “Vergelijking” op het “Invoegen” lint
2. Voeg een tekstvak toe.
3. Selecteer de verschillende symbolen stap voor stap in de formule.
4. Selecteer de juiste vergelijking

a. 3,2,1,4
b. 1,2,3,4
c. 2,3,1,4
d. 2,1,4,3

5. Een Excel werkmap met “Alleen-lezen” eigenschappen wordt aangemaakt als de werkmap wordt beveiligd tegen:
a. Het aanpassen van celstijlen
b. Het toevoegen van opmerkingen
c. Het invullen van formulieren
d. Alle aanpassingen

6. Welke groep knoppen op het lint “Formules” controleert cellen op veelgemaakte fouten in formules?
a. Functiebibliotheek
b. Gedefinieerde namen
c. Formules controleren
d. Berekening

7. Welke functie totaliseert gerelateerde data in rijen als je de totalen voor geselecteerde cellen invoegt in Excel?
a. De functie “Subtotalen”
b. De functie “Groep”
c. De functie “Totalen”
d. De functie “Berekening”

8. De functie .............. is een analysegereedschap dat het “trial-and-error” proces van de wat-als analyse in Excel automatiseert.
a. Oplosser
b. Datatabel
c. Doelzoeken
d. Samenvoegen

9. Excel heeft de mogelijkheid te verbinden naar een ............... gegensbron.
a. Periphere
b. Instabiele
c. Verre
d. Externe

10. Om de gegevens van een externe gegevensbron up-to-date te houden moeten de gegevens regelmatig opnieuw worden:
a. Ververst
b. Verbonden
c. Opgeladen
d. Ingesteld

11. Excel heeft de mogelijkheid om automatisch een .................. voor een tabel of gegevensreeks.
a. Database
b. Formulier
c. Tabel
d. Functie

12. Excel sjablonen worden opgeslagen in de ................ extensie.
a. .tmp
b. .xtl
c. .xlst
d. .xltx

13. Hoe kan een beveiligde Excel werkmap worden ontgrendeld?
a. Door in te loggen als administrator
b. Door de werkmap te kopiëren
c. Door het wachtwoord in te voeren
d. Door het wachtwoord te verwijderen

14. Een gedeelde werkmap kan ...............
a. door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden aangepast
b. snel via de e-mail worden verstuurd
c. alleen door de eigenaar van de werkmap worden ingezien
d. alleen verbinding maken met een externe gegevensbron

15. Hoe wordt het proces genoemd als een komma-gescheiden tekstbestand met gegevens in Excel wordt geopend?
a. Gegevens verzamelen
b. Gegevens integreren
c. Gegevens migreren
d. Gegevens importeren

Wat is IT Academy en MOS certificering?

Wilt u alles weten over de Microsoft IT Academy en MOS certificering?

Aan de slag met ITA en MOS certificering

Wilt u aan de slag met de Microsoft IT Academy en MOS certificering?

Hulp bij IT Academy en MOS certificering

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de Microsoft IT Academy en MOS certificering?