• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Antwoorden zelftest Excel 2010 Beginner

1. Hoe noem je de kruising tussen een kolom en een rij?
a. Een rij-kolom.
b. Een werkblad.
c. Een kolomrij.
d. Een cel.

2. Een werkmap is een verzameling van ............
a. werkbladen
b. bladen
c. papier
d. bladgroepen

3. Hoeveel formaten voor kalenderdata zitten standaard in Excel?
a. 17
b. 12
c. 5
d. 7

4. Welke functie zal de geselecteerde cellen groeperen en de celinhoud in het midden uitlijnen?
a. De functie “Samenvoegen en centreren”.
b. De functie “Samenvoegen”.
c. De functie “Groep”.
d. De functie “Combineren”.

5. De afdrukstand van een werkblad in Excel kan worden bepaald door de knop ............. te gebruiken in het lint ..............
a. “Afdrukstand” – “Start”
b. “Afdrukstand” – “Beeld”
c. “Formaat” – “Pagina-indeling”
d. “Afdrukstand” – “Pagina-indeling”

6. De ........... geven de ruimte aan tussen de tekst en de randen van het papier.
a. Kopteksten
b. Marges
c. Voettekst
d. Witruimte

7. Welk van de volgende is GEEN optie bij het “bevriezen” (blokkeren) van onderdelen van het werkblad?
a. Blokkeer titels
b. Blokkeer huidige selectie
c. Blokkeer bovenste rij
d. Blokkeer eerste kolom

8. ............. zorgt ervoor dat gegevens die niet aan een bepaalde voorwaarde voldoen, niet worden getoond.
a. Sorteren
b. Blokkeren
c. Bewerken
d. Filteren

9. Als het jaar 35 in een cel met eigenschappen voor “Datum” in Excel wordt ingevoerd zal Excel daar automatisch ........... van maken.
a. 1735
b. 1935
c. 2035
d. 2135

10. De volgende symbolen worden gebruikt om te rekenen met getallen, behalve:
a. +
b. *
c. /
d. >

11. Welke knop op het lint “Start” stelt de gebruiker in staat meer decimalen te tonen?
a. De knoppen “Uitlijnen”
b. De knop “Decimalen verkleinen”
c. De knop “Decimalen vergroten”
d. De knop “Valuta”

12. Een ................ is een grafische weergave van getallen en cijfers.
a. Afbeelding
b. Label
c. Tabel
d. Grafiek

13. Hoe heet het onderdeel van een grafiek waar je de betekenis van de labels kunt vinden?
a. Legenda
b. Definitie
c. Map
d. Appendix

14. Draaitabellen zijn nuttig, omdat ze ........... tussen gegevens weergeven.
a. relaties
b. verbindingen
c. veranderingen
d. waarden

15. Een ................ is een grafische weergave van de gegevens in een draaitabel.
a. diagram
b. draaigrafiek
c. ingevoegde grafiek
d. cirkeldiagram

Wat is IT Academy en MOS certificering?

Wilt u alles weten over de Microsoft IT Academy en MOS certificering?

Aan de slag met ITA en MOS certificering

Wilt u aan de slag met de Microsoft IT Academy en MOS certificering?

Hulp bij IT Academy en MOS certificering

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de Microsoft IT Academy en MOS certificering?